SeniorenVertretung

Biz Sizin için ordayız

Rotes Logo mit weißer Schrift und Bremer Schlüssel

Bremen Yaşlılar Temsilciliği Biz Biz politik partilere ve dini mezheplere bağlı olmayan Hansestadt Bremen Senatosu tarafından tanınan Bremen’de tüm yaşlıların temsilcisiyiz. Biz yerel konsey alanlarında çoğunluk tarafından seçiliyoruz. 60 yaş üzeri her 4.000 kişiye bir delege seçilir. Buraya sosyal örgütler, hayır kurumları, kiliseler, sendikalar ve diğer tavsiye edilen temsilciler delege olarak atanır. Bunlar, birlikte delegeler…