Bremen eyaletindeki yaşlılar temsilciliği

Yaşlılar temsilciliği politik partilere, dini mezheplere mensup olmayan ve Bremen senatosu tarafından onaylanmış politik bir temsilcilikdir.

Organizasyon

Quelle: Durchblick / Kellner-Verlag Bremen

Quelle: Durchblick / Kellner-Verlag Bremen

Temsilcilik şu an 60 yaş üzeri 94 delege ye sahiptir. Bunlarin arasından 9 delege yönetim kurulu olarak seçilir. Bunlar bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasebeci ve dört yetkiliden ibarettir. Yaşlılar temsilciliği şu delegelerden oluşur:

 • Soysal heyetler başkanlığı 20 delege göndermektedir.

Ve 30 delege çeşitli sosyal yardım kurumları tarafından gönderilir:

 • AWO
 • ASB
 • Innere Mission
 • Caritas
 • Deutscher ParitätischerWohlfahrstverband
 • DRK
 • Jüdische Gemeinde

Geri kalan delegeler ise yerel Danışma Kurulu tarafından seçilir ve 4000 yaşlıyı bir delege temsil eder.
Seçimler dört yıl da bir yapılmaktadır.

Görevleri:

Yaşlılar Temsilciliği Bremen de yaşayan 60 yaş üzeri yaklaşık 145.000 Bremenliyi temsil eder. Görevleri arasında yaşla ilgili olan her tür soruları cevaplandırmak, yaşlıları etkileyen tedbirlerin planlanmasında aktif katılımı izlemektir (hukuki ve tıbbi danışma hariç ). Ayrıca, meclis komiteleri, idare, devletin ve diğer dernek temsilcilerinden tüm eyaletlerin Yaşlılar Temsilcilikleriyle beraber çalışır. Onlarla bağlantılar sayesinde çalışma guruplarinda geliştirilen projeleri gerçekleştirir.

Çalışma grupları:
Yaşlıları temsil eden delegeler dört çalışma grubundan ikisini seçebilir. Bu çalışma gurupları şunlardır:

 • İnşaat, Konut ve Trafik
 • Sağlık
 • Politika
 • Programlar ve Halkla İlişkiler.

İnşaat, Konut ve Trafik ile ilgilenen çalışma gurubu „yaşlılıkta uygun konut” konusu ile meşgul olur. Bunlar, örneğin, engelsiz daireler, yaşlılara uygun inşaatler, sonradan yenilenen, değiştirilen yapılardır.
Trafik çalışma gurubu nakliye araçları ve otobüs durakları yanı sıra yeterli sokak aydınlatması, kavşak, kaldırım, bordür ve yol çökmesi gibi trafik koşulları konuları ilgi alanı kapsamındadır.
Sağlık çalışma gurubu sağlığın tüm yönleri ve yaşlılar sağlık sigorta ve bakım konuları ile ilgilenir. Bu bilgiler her taraftan elde edilir ve gerekli kararlar için İcra ve Temsilciler Meclisine yönlendirilir. Çalışma grubunun konuları arasında bakımevlerindeki koşullar ile istihdam ve ayakta bakım gibi konular yer alır. Uygun görülen hususlar huzurevi ve huzurevinde danışmanlık sözcüsü taraflarına aktarılır.
Politika çalışma gurubu, Reform kanununda yeni düzenlemeler (Sağlık ve Emeklilik yasası reformu) gibi Bakım Sigortası reformu ile ilgili olarak, öneriler, tavsiyeler, diğer çalışma guruplarının görüşüne ve kendi fikirleri ile birlikte Parlamentoya iletilmek üzere yönetim kuruluna aktarılır.
Programlar ve Halkla İlişkiler çalışma gurubu iki kategoriden oluşur. Delegeler basın bültenleri hazırlar, aylık informasyon dergisi (Durchblick) yayınlayıp çeşitli kamu etkinlikleri sırasında bilgi kabinleri kurarlar.

Çalışma gurupları tarafından sunulan programlar, istenilen talebi karşılamak, yaşlılar için sosyo-politik kaygılar ve toplumsal sorumlulukların gerçekleştirilmesi için pratik işbirliği ve katılımı gerektirir.
Örnekleri şunlardır:

 • Polis ile işbirliği (polis ve polis memuru ile irtibat)
 • Okula başlama eğitim döneminde yeni öğrencilere rehberlik
 • Kültürel alanda okullarda ve kreşlerde okuma programlarına katılmak, çocuk bakımı ve okul
 • kütüphanelerinde görev almak, ev ödevlerinde yardımcı olmak.

Bu programlar çalışma gurupları tarafından koordine edilmektedir, fakat sadece delegeler için ayrılmış değildir. Her yaşlı Bremen´li bu programa katılabilir.

Bremen Eyaletinin Yaşlılar Temsilciliği Bremen Kentí ve Bremerhaven Kentí ni temsil eder.
Bu temsilcilik Bundes- Arbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretung e.V. – Berlin üyesidir.

Adress:
Stadtgemeinde Bremen
Bahnhofsvorplatz 29
28195 Bremen
4. Kat
Oda 14
Tel-nr.: 0421-3616769
Fax-nr.: 0421-3612275
E-mail: seniorenvertretung@soziales.bremen.de

Adress Bremerhaven:
Seestadt Bremerhaven
Ernst- Barlach-Haus
Am Holzhafen 8
27570 Bremerhaven
Tel: 0471-3916559

 

(Übersetzt von Feride Abdeljalil, Dipl-Juristin)